REGENA, spol. s r.o.

SVAŘOVNA KOLEJNIC

Cestujete-li vlakem, určitě jste poznali, že cestování je dnes nejen rychlejší, komfortnější a bezpečnější, ale především samotná jízda vlaků je klidnější. Má na to vliv mimo jiné kolej.
V síti Českých drah je zřízována takzvaně bezstyková kolej. Bezstyková kolej znamená, že šroubované styky, dvou na sebe navazujících kolejnic, jsou nahrazeny kvalitními svárovými spoji.
Na mnoha tratích v kolejích najdete sváry, které byly svařeny v naši svařovně.

Metoda stykového odtavovacího svařování kolejnic má u nás dlouholetou tradici.
Již v polovině minulého století byl v naší svařovně instalován svařovací stroj typu UMA25.
V 70 létech byl uveden do provozu svařovací stroj typu K190P. Tento stroj je univerzální, stabilní odporový svařovací stroj, určený ke svařování ocelových válcovaných profilů, do průřezu 10 000 mm2 a kolejnic do tvaru R 65.

Více o technologii svařování zde.


  www.regena.cz

mazouch@regena.cz